Skip to content
APN

Phonero Internett oppsett på Blackberry

Phonero Norge 4G 3G Internett MMS oppsett på Blackberry Passport Bold Z10 Q10 Curve

Phonero APN Innstillinger på Blackberry

Internet APN:

Tap Settings -> Network Connections -> Mobile Network -> APN

Phonero APN Innstillinger på Blackberry

Access Point Name (APN): internet.phonero.no
Username: Blank
Password: Blank

MMS APN:
Tap Text Messages ->…> Settings ->Text Messages ->MMS ->Advanced and enter the following details

Access Point Name (APN): mms.phonero.no
Username: Blank
Password: Blank
MMSC Settings
MMSC URL: http://mmsc
Proxy URL: 10.10.10.11:8080
Proxy Username: Blank
Proxy Password: Blank