Skip to content
APN

Telenor internett oppsett Blackberry

Telenor Norge 4G LTE internett MMS oppsett Blackberry Z10 Q10 Curve Bold Classic Priv Passport

Telenor Blackberry APN innstillinger

Internet APN:
Tap Settings -> Network Connections -> Mobile Network -> APN

Telenor Blackberry APN innstillinger

Access Point Name (APN): telenor
Username: Blank
Password: Blank

MMS APN:
Tap Text Messages ->…> Settings ->Text Messages ->MMS ->Advanced and enter the following details

Telenor mms oppsett Blackberry

Access Point Name (APN): telenor
Username: Blank
Password: Blank
MMSC Settings
MMSC URL: http://mmsc
Proxy URL: mms-proxy.telenor.no:8080
Proxy Username: Blank
Proxy Password: Blank